Έλεγχος αξιοπιστίας ερωτηματολογίου συχνότητας

Έλεγχος αξιοπιστίας ερωτηματολογίου συχνότητας για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Η παρούσα ανάλυση είχε στόχο να ελεγχθεί η αξιοπιστία του ημι-ποσοτικού ερωτηματολογίου συχνότητας για τη διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών παιδιών ηλικίας 4 ετών που συμμετέχουν στη μελέτη Ρέα. Οι γονείς/κηδεμόνες που δέχτηκαν να συμμετάσχουν σε αυτή την έρευνα συμπλήρωσαν ένα τριήμερο ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων για το παιδί τους ενώ μοναδική προϋπόθεση για να συμμετάσχoυν στη μελέτη στάθμισης ήταν να έχει προηγηθεί η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου συχνότητας. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης στάθμισης έδειξαν πως το ερωτηματολόγιο συχνότητας πρόσληψης τροφίμων που δημιουργήθηκε για τη διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών παιδιών προσχολικής παρέχει μια σχετικά αξιόπιστη εκτίμηση της διατροφικής πρόσληψης σε αυτόν τον πληθυσμό.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ.

Ενημερωτικό Υλικό

Πρόσφατες δημοσιεύσειςΑυτός ο ιστότοπος έχει παραχθεί για τις ανάγκες του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης παχυσαρκίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στο νομό Ηρακλείου Κρήτης» και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συντακτών του. Οι απόψεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως θέσεις του Υπουργείο ή τις Επιτροπής. Η Ειδική Υπηρεσία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο, ούτε αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών.