Καμπύλες ανάπτυξης

Οι πιο σημαντικές καμπύλες ανάπτυξης στην κλινική πράξη είναι αυτές του βάρους προς ηλικία, ύψους προς ηλικία, ΔΜΣ προς ηλικία και περιμέτρου κεφαλής προς ηλικία. Οι καμπύλες αυτές είναι διαφορετικές για αγόρια και κορίτσια.


Αρχικά, οι καμπύλες ανάπτυξης δημιουργήθηκαν και καθιερώθηκαν με σκοπό να εντοπίζονται τα παιδιά με μειωμένη ανάπτυξη. Με την πάροδο όμως του χρόνου και το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας να αναδύεται, οι καμπύλες ανάπτυξης, και πιο συγκεκριμένα οι καμπύλες του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) για κάθε ηλικία και φύλο, χρησιμοποιούνται και για τον εντοπισμό των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών.


Πώς χρησιμοποιούνται οι καμπύλες ανάπτυξης

1. Στον οριζόντιο άξονα «Ηλικία» βρείτε την ηλικία του παιδιού σας. Σχεδιάστε μία κάθετη γραμμή ως προς τον άξονα της ηλικίας του  που θα ξεκινά από την ηλικία του.

2. Στον κάθετο άξονα βρείτε το Βάρος/ Ύψος/ ΔΜΣ του παιδιού. Σχεδιάστε μία κάθετη γραμμή ως προς τον άξονα του βάρους/ ύψους/ ΔΜΣ που θα ξεκινά από το βάρος/ ύψος /ΔΜΣ του παιδιού.

3. Το σημείο που τέμνονται αυτές οι δύο γραμμές είναι η εκατοστιαία θέση του παιδιού ως προς το βάρος/ ύψος/ ΔΜΣ του παιδιού.

Πώς ερμηνεύεται η εκατοστιαία θέση

Στο τέλος της κάθε καμπύλης από την δεξιά πλευρά αναγράφεται ένα νούμερο με μικρά γράμματα (π.χ. 3, 10, 25, 50, κλπ.). Τα νούμερα αυτά αντιστοιχούν σε εκατοστιαίες θέσεις. Έτσι, για παράδειγμα, όταν ένα παιδί βρίσκεται στην 25η εκατοστιαία θέση για το ύψος ως προς την ηλικία του, αυτό σημαίνει ότι για κάθε 100 παιδιά που μετρήθηκαν* τα 25 είχαν ύψος χαμηλότερο από αυτό του παιδιού και τα υπόλοιπα 75 υψηλότερο.
Με αυτό τον τρόπο εντοπίζουμε τα παιδιά που βρίσκονται πολύ χαμηλά ή πολύ ψηλά στις καμπύλες, ενώ επίσης αξιολογώντας τη σωματική ανάπτυξη του παιδιού σε τακτά χρονικά διαστήματα μπορούμε να ελέγξουμε αν τυχόν υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στο ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό επιστήμονα υγείας για να αξιολογήσει την ανάπτυξη του παιδιού σας.


*στη μελέτη που διεξήχθη με σκοπό τη δημιουργία των συγκεκριμένων καμπυλών ανάπτυξης.Ελληνικές καμπύλες ανάπτυξης

Παρακάτω θα βρείτε τις ελληνικές καμπύλες ανάπτυξης που υπάρχουν και στα βιβλιάρια των παιδιών για το βάρος, το ύψος και τον ΔΜΣ σε σχέση με την ηλικία και για κάθε φύλο ξεχωριστά.

Ανοίξτε, αποθηκεύστε και εκτυπώστε τις καμπύλες.
Βάρος
Ύψος
Περίμετρος Κεφαλής
Δείκτης Μάζας Σώματος

Σωματική ανάπτυξη

Ενημερωτικό Υλικό

Πρόσφατες δημοσιεύσειςΑυτός ο ιστότοπος έχει παραχθεί για τις ανάγκες του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης παχυσαρκίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στο νομό Ηρακλείου Κρήτης» και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συντακτών του. Οι απόψεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως θέσεις του Υπουργείο ή τις Επιτροπής. Η Ειδική Υπηρεσία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο, ούτε αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών.